In de meeste gemeentes ligt ‘ie aan het begin van het jaar weer op de mat: de aanslag gemeentebelasting. Vaak bestaat deze (gecombineerde) aanslag uit de afvalstoffenheffing, rioolheffing, en onroerendezaakbelasting (OZB). Voor de waterschappen krijg je vaak nog een aparte aanslag. Als je een laag inkomen of weinig vermogen hebt, kun je misschien onder deze belastingen uitkomen.

Het is altijd toch een behoorlijke smak geld, al gauw een paar honderd euro, en voor woningeigenaren loopt de rekening al helemaal op. Naast deze belastingaanslag betaal je in sommige gemeentes ook andere belastingen zoals hondenbelasting. Hiervoor kun je vaak ook kwijtschelding aanvragen.

Financiële tips in je mailbox

Maximaal één keer per maand de nieuwsbrief met handige tips!

Kwijtschelding aanvragen

In de meeste gemeentes kun je online kwijtschelding aanvragen door in te loggen met je DigiD. Vervolgens kom je in een formulier terecht waar je de kwijtschelding kunt aanvragen. Ook kan het zijn dat je nog een formulier per post opgestuurd krijgt waarmee je de aanvraag moet indienen. Dit verschilt per gemeente. Vaak wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken mee te sturen, hierbij kun je denken aan bankafschriften om aan te tonen dat je geen of weinig eigen vermogen hebt, een specificatie van je inkomsten van de laatste maand, of als je student bent een bewijs dat je staat ingeschreven op een opleiding.

De voorwaarden per gemeente

Hoewel de voorwaarden van verschillende gemeentes op elkaar lijken (zo kun je enkel kwijtschelding aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt), zitten er soms kleine verschillen tussen. Gemeentes moeten rekening houden met de Leidraad Invordering, de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, maar hebben een klein beetje ruimte om zelf de regels iets strenger of soepeler te maken.

Gemeentes mogen uitgaan van hogere kosten van bestaan. Dit zijn kosten zoals de huur, hypotheek, voeding, kleding, en medicijnen. Simpel gezegd: wat heb je minimaal nodig om te kunnen leven. Een gemeente in de randstad zou bijvoorbeeld hogere kosten van bestaan kunnen hanteren, omdat de huren daar veel hoger liggen dan in een dorp in Friesland.

In onderstaande tabel vind je voor een aantal grote gemeentes de website waar je kwijtschelding kunt aanvragen, en lees je over hun specifieke voorwaarden voor kwijtschelding.

GemeenteWebsite
AlkmaarConsencus
AmsterdamGemeente Amsterdam
RotterdamGemeente Rotterdam
UtrechtBghU
LeeuwardenGemeente Leeuwarden
MaastrichtBsGW
TilburgGemeente Tilburg
GroningenNoordelijk belastingkantoor
ZwolleGBLT
Aanvragen kwijtschelding gemeentebelasting van een aantal gemeenten (april 2021)

Automatische kwijtschelding

Als je eenmaal een kwijtschelding krijgt toegewezen, krijg je in bepaalde gemeentes het volgende jaar automatische kwijtschelding als je inkomen in de tussentijd niet is veranderd. Je hoeft dan niet elke keer opnieuw een kwijtschelding aan te vragen. Dit wordt over het algemeen vermeld op de website van je gemeente.

Studenten

Alleen als de verhuurder van je kamer de gemeentelijke belastingen niet heeft verrekend in de huur of op een andere manier in rekening brengt, en je dus zelf een aanslag ontvangt, kun je kwijtschelding aanvragen. Studiefinanciering zoals een basisbeurs wordt als inkomen gezien.

Waterschapsheffing

In sommige gevallen wordt bij een toegewezen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen ook automatisch de waterschapsheffing kwijtgescholden, soms moet je dit echter apart aanvragen bij het waterschap. Controleer dus voor jouw gemeente of dit automatisch gaat of niet.

Delen: