Toeslagen

Veel Nederlanders zijn voor een deel afhankelijk van toeslagen om rond te komen. Toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, en kinderopvangtoeslag. Toeslagen zijn in het leven geroepen om je te compenseren als bepaalde kosten onevenredig drukken op je inkomen. Maar veel mensen weten niet goed waar ze wel en geen recht op hebben.

Heb ik recht op toeslagen?

De toeslagen worden niet automatisch uitbetaald, dus je moet ze zelf aanvragen. Als je niets doet, krijg je dus sowieso geen toeslag. En dat is zonde, want misschien laat je wel geld liggen.

Daarom is het aanbevolen om te controleren of je recht hebt op één van de toeslagen: bekijk op de Bereken uw recht-pagina van het Nibud zelf waar je recht op hebt.

Tip: als je situatie (inkomen, vermogen of gezinssamenstelling) verandert, is het raadzaam om opnieuw te kijken of je recht hebt op toeslagen.

Toeslagen aanvragen

Blijkt dat je recht hebt op één of meerdere toeslagen? Dan kun je deze online aanvragen op Mijn Toeslagen. Daar log je in met je DigiD, en de rest wijst zich vanzelf.

Bij het aanvragen van een toeslag wordt altijd gevraagd naar je toetsingsinkomen. Op de website van de belastingdienst bereken je eenvoudig je toetsingsinkomen. Daarnaast kun je ook een proefberekening maken, zodat je direct een indicatie hebt van waar je recht op hebt.

Welke toeslagen zijn er?

Er zijn vier toeslagen die je mogelijk van de Belastingdienst kunt ontvangen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag kun je aanvragen als de rekenhuur (de kale huur + een bepaald deel van de servicekosten) niet hoger is dan €737,14 (2020). Ook telt je leeftijd, inkomen, vermogen en de samenstelling van je gezin mee voor het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag.

Met ingang van 2020 geldt er voor de huurtoeslag geen harde inkomensgrens meer. In het verleden kon het voorkomen dat je één euro meer ging verdienen, en daarmee je recht op huurtoeslag direct verloor. Er wordt nu een geleidelijke inkomensgrens gehanteerd, die bij een stijgend inkomen het recht op huurtoeslag in stapjes terug laat lopen.

Huurtoeslag kun je alleen aanvragen voor een zelfstandige woning: dat betekent dat je woning op z’n minst een eigen toegangsdeur, woonkamer, keuken en toilet dient te hebben.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag compenseert (een deel van) de uitgaven aan je zorgverzekering. Net als bij de huurtoeslag geldt bij de zorgtoeslag ook een inkomens- en vermogensgrens.

Tip: als je achttien wordt is het afsluiten van een eigen zorgverzekering verplicht, en aangezien een achttienjarige over het algemeen niet zoveel verdient, is de kans groot dat je recht hebt op zorgtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als je een kind hebt en werkt of een opleiding volgt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Er geldt geen inkomens- of vermogensgrens voor het recht op kinderopvangtoeslag, maar de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Dit betekent dat hoe hoger je inkomen is, hoe minder kinderopvangtoeslag je krijgt.

De kinderopvangtoeslag geldt alleen voor de uren die je besteed aan je werk of opleiding, met een maximum van 2760 uur per jaar. Bovendien geldt er een maximale uurprijs waarover je de vergoeding ontvangt.

Maximale uurprijs in 2020
Dagopvang€8,17
Buitenschoolse opvang€7,02
Gastouderopvang€6,27
Bron: Rijksoverheid

Als je kind naar een dagopvang gaat die een uurprijs van €10 rekent, betekent dit dat je alleen kinderopvangtoeslag krijgt over €8,17. De resterende €1,83 betaal je dus zelf.

De kinderopvangtoeslag is slechts tot 3 maanden terug met terugwerkende kracht aan te vragen. Wacht hier dus niet te lang mee.

Kindgebonden budget

Als je inkomen zo laag is dat de kinderbijslag niet voldoende is om je kind(eren) van te onderhouden, kom je misschien in aanmerking voor het kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget kun je alleen ontvangen voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar waarvoor je kinderbijslag krijgt. Dit geldt ook voor pleeg- en/of stiefkinderen.

Teveel ontvangen toeslagen

Alleen al in 2018 moesten meer dan anderhalf miljoen mensen (een deel van) een toeslag terugbetalen. Dit probleem ontstaat met name door de manier waarop de hoogte van de toeslag wordt berekend. Als je een toeslag aanvraagt moet je inschatten hoeveel je het komende jaar gaat verdienen. Op basis van dit geschatte bedrag ontvang je vervolgens de toeslagen.

Achteraf berekent de belastingdienst je daadwerkelijke inkomen, en als dat inkomen hoger is dan het geschatte inkomen, bestaat de kans dat je minder recht op toeslagen bleek te hebben dan aanvankelijk gedacht. Het resultaat: je moet een deel van, of soms zelfs de gehele toeslag terugbetalen.

Je kunt dit voorkomen door veranderingen in je situatie (bijvoorbeeld een nieuwe baan) zo snel mogelijk door te geven aan de belastingdienst).

Delen: