Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag, waar dit jaar de focus met name lag op het op peil houden van de koopkracht van burgers vanwege de hoge inflatie van het afgelopen jaar. Zo gaat een aantal toeslagen omhoog, maar de zorgtoeslag wordt bijvoorbeeld verlaagd. Een overzicht van zaken die invloed hebben op je portemonnee en koopkracht met ingang van 2024.

In politiek Den Haag wordt op dit moment (22 september 2023) nog druk onderhandelt over de daadwerkelijke veranderingen – indien nodig wordt dit artikel aangepast.

Verhoging van de accijnzen

Zoals gezegd wordt er dus vooral gewerkt aan reparatie van de koopkracht, dit moet bekostigd worden, en dit wordt deels gedaan door de accijnzen te laten stijgen.

Accijns op brandstof

Op 1 april 2022 werd de accijns op brandstof verlaagd om autobezitters enigszins tegemoet te komen vanwege de stijgende energieprijzen. Afgelopen juli is deze verlaging enigszins teruggedraaid, en per 2024 zal de accijns weer op het oude niveau zijn. Een liter benzine zal zo’n €0,21 duurder worden puur door deze accijnsverhoging, terwijl de brandstofprijzen al op een vrij hoog niveau zijn.

Accijns op tabak en alcohol

De accijns op tabak en alcohol wordt verhoogd, dit levert de schatkist zo’n 100 miljoen euro extra op. Een kratje bier zal bijvoorbeeld €0,50 duurder worden, een flesje pils zal €0,02 duurder worden en een pakje sigaretten van 20 stuks zal ongeveer €10 gaan kosten, is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Financiële tips in je mailbox

Maximaal één keer per maand de nieuwsbrief met handige tips!

Verhoging kindgebonden budget

Om gezinnen met kinderen te ondersteunen gaat het kindgebonden budget omhoog. Voor het eerste kind gaat het om een verhoging van maximaal €750 per jaar, voor het tweede kind geldt een verhoging van maximaal €883 per jaar. Heb je kinderen tussen de 12 en 17 jaar? Dan is de verhoging maximaal €400 per jaar. Zo kunnen grotere gezinnen en gezinnen met oudere kinderen beter rondkomen.

Zorgpremie stijgt

Uiterlijk 12 november dit jaar komen de zorgverzekeraars met hun nieuwe tarieven voor 2024. Zorgverzekeraars mogen zelf hun tarieven bepalen, maar de Rijksoverheid heeft wel een inschatting gemaakt van de te verwachten stijging. Zij schat in dat de stijging gemiddeld zo’n €12 per maand wordt, wat gemiddeld uitkomt op een premie van €149 per maand.

Arbeidskorting gaat omhoog

Voor werknemers met een inkomen vanaf het minimumloon tot bijna €40.000 gaat de arbeidskorting met €115 omhoog.

Verhoging minimumloon

Hoewel politiek Den Haag er nog niet helemaal uit is met welk percentage, lijkt het er sterk op dat het minimumloon omhoog gaat. Dit betekent dat ook mensen met een uitkering een verhoging tegemoet kunnen zien, wat hun koopkracht ten goede komt.

Zorgtoeslag omlaag

Helaas gaat de zorgtoeslag fors omlaag. Waar lagere inkomens dit jaar tot maximaal €154 per maand aan zorgtoeslag konden ontvangen, zal dit in 2024 nog maar maximaal €127 per maand zijn. Dit komt deels door het terugdraaien van een tijdelijke verhoging vanwege de inflatie.

ZZP’ers betalen meer belasting

De MKB-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 12.7%. Het deel van de winst waarover ondernemers belasting betalen gaat dus omhoog. Met name ondernemers met hoge winsten gaan er hierdoor dus op achteruit. Ook wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van €5030 naar €3750.

Advertentie - Lees hieronder verder

Belasting voor spaarders stijgt

De vrijstelling voor spaarders waar geen belasting over geheven wordt blijft dit jaar €57.000 (normaliter wordt de vrijstelling verhoogt op basis van de inflatie). Over het deel waar je wel belasting betaald (het bedrag boven de vrijstelling) gaat het belastingtarief omhoog van 33% naar 34%.

Het OV wordt duurder

Het openbaar vervoer in Nederland is al behoorlijk aan de prijs, maar desondanks verhoogd de Nederlandse Spoorwegen de prijzen met 3.5%. Helaas blijft het hier niet bij, de NS zal ook een inflatiecorrectie doorvoeren in de prijzen. Hier staat tegenover dat de onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan hun medewerkers mogen geven iets omhoog gaat – al zal dit de prijsverhoging bij lange na niet helemaal wegpoetsen.

In het stads- en streekvervoer (bus, tram, metro) moet je rekenen op een verhoging van minimaal 10%.

Delen: