Eerder stoppen met werken zonder in te hoeven boeten op kwaliteit van leven, wie wil dat nu niet? Dat is waar financiële onafhankelijkheid over gaat: in feite betekent het dat je niet meer hoeft te werken om volgens jouw standaard te kunnen leven. Je kunt financiële onafhankelijkheid op tal van manieren bereiken, in dit artikel bespreken we de filosofie van FIRE.

Wat is FIRE

De afgelopen jaren krijgt de FIRE-beweging steeds meer aanhangers. FIRE staat voor Financial Independent / Retire Early. Mensen die deze beweging volgen proberen hun leven zo in te richten dat ze financieel onafhankelijk worden én blijven. FIRE betekent dat je minder uitgeeft, en tegelijkertijd het verschil slim investeert en je dus je geld voor je laat werken.

Het grote voordeel van minder uitgeven is dat je met minder inkomen rond kunt komen. Je kunt dus een groter deel van je inkomen sparen en investeren. Tegelijkertijd betekent dat als je met minder inkomen rond kunt komen, je een minder groot fonds nodig hebt om je leven van te betalen.

Heel simpel gezegd: als jij kunt rondkomen (en comfortabel kunt leven) van €2000 per maand, dan ben je financieel onafhankelijk zodra je dit bedrag aan rendement behaald.

Safe withdrawal rate: de 4%-regel

Een veel gebezigde term in de wereld van FIRE is de save withdrawal rate (SWR), dit is het percentage van je startkapitaal dat je elk jaar veilig kunt opnemen, waarbij je vermogen in ieder geval 30 jaar meegaat. Vaak wordt een save withdrawal rate van 4% aangehouden.

Dit percentage van 4% is gebaseerd op het Trinity Onderzoek. In dit onderzoek is gekeken naar een fictief persoon die dertig jaar een pensioen genoot, en is dit afgezet tegen de financiële markten van bepaalde perioden, zoals de grote depressie en de tweede wereldoorlog. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 4% een mooi gemiddelde is tussen de perioden met het hoogste rendement en het laagste rendement.

Nu terug naar die €2000 die je per maand nodig hebt om van te leven. Als je een save withdrawal rate van 4% aanhoudt, dan heb je het volgende vermogen nodig om financieel onafhankelijk te zijn:

(jaarlijkse uitgaven: €2.000 x 12 = €24.000) / (4% x 100%) = €600.000

Rekenvoorbeeld Financieel Onafhankelijk zijn

In dit geval dus 25 keer je jaarlijkse uitgaven (€600.000 / €24.000 = 25). De 4%-regel is overigens een vuistregel. In de FIRE-community wordt vaak ook nog gekeken naar inflatie, belastingen en kosten die een broker rekent voor je beleggingen. In de praktijk betekent dit dat je save withdrawal rate een stuk lager kan zijn, bijvoorbeeld 3.5%. In dat geval heb je niet 25 keer, maar ruim 28 keer je jaaruitgaven nodig.

Bijsturen

Natuurlijk moet je dit bedrag wel kritisch bekijken en zo nodig op tijd bijsturen, je uitgavenpatroon kan namelijk per jaar enorm verschillen, ook tijdens je pensioen. Ook zul je de hoogte van je fonds af en toe tegen het licht moeten houden. Als je vandaag bepaalt dat je een fonds van €600.000 nodig hebt, maar op het moment dat je met pensioen gaat heb je veel meer geld nodig om van rond te komen, dan is je vermogen niet toereikend.

Daarnaast gaan de onderzoeken die deze regel ondersteunen allemaal uit van historische data. Wat er in de toekomst gaat gebeuren weet niemand, dus daar schuilt enig risico in.

Delen: