Dividend Beleggen

Als je met beleggen aan de slag gaat kom je al gauw het begrip dividend tegen, maar wat is dividend nu precies? In dit artikel leg ik uit wat dividend is en hoe je het kunt gebruiken als onderdeel van je beleggingsstrategie.

Wat is dividend?

Kort samengevat is dividend een uitkering van een deel van de winst van een bedrijf, een winstuitkering dus. De term dividend vindt zijn oorsprong in het Latijnse ‘dividere’ wat ‘verdelen’ betekent. De winstuitkering wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Bedrijven doen dit om te laten zien dat ze betrouwbaar zijn en in staat zijn een gezonde winst behalen. Historisch gezien zijn het vaak stabiele bedrijven die hoge dividenden uitbetalen.

Dividend aristocraten

Misschien heb je wel eens van de term ‘Dividend Aristocrats’ gehoord. Dit zijn bedrijven die al minstens 25 jaar hun dividend verhoogd hebben, het zijn vaak bedrijven met een goede reputatie die bovendien hun dividend hoogstwaarschijnlijk niet zullen verlagen omdat ze graag op de lijst met dividend aristocraten blijven staan.

In Nederland hebben we ook dividend aristocraten, alleen wordt hier gekeken naar een periode van 10 jaar. Een aantal Nederlandse dividend aristocraten zijn Wolters Kluwer, RELX, ASML, en Unilever.

De dividenduitkering

De hoogte van de dividenduitkering is vaak een bepaald percentage van de winst van een bedrijf. Ook kan het percentage veranderen als het minder goed of juist goed gaat met een bedrijf.

Ex-dividenddatum

Rondom het uitkeren van dividend zijn een aantal data van belang, zoals de aankondigingsdatum en natuurlijk de datum van betaalbaarstelling. Een andere veelgenoemde datum rondom dividend is de ex-dividenddatum. Beleggers die het aandeel de dag voor de ex-dividenddatum in hun bezit hebben, komen in aanmerking voor het dividend, heb je een aandeel voor de ex-dividenddatum niet in je bezit, dan heb je geen recht op dividend.

Een bedrijf kondigt bijvoorbeeld op 1 april aan dat ze dividend gaan uitkeren en ze kiezen 1 mei als ex-dividenddatum. Dit betekent dat iedere belegger die op 30 april aandelen in bezit heeft in aanmerking komt voor het dividend.

Financiële tips in je mailbox

Maximaal één keer per maand de nieuwsbrief met handige tips!

Dividendagenda

Als je veel met dividend bezig bent kan een dividendagenda van pas komen. Hierin vind je aankomende dividenden van verschillende aandelen en ETF’s. Als de hoogte van het dividend van een aandeel bekend is, wordt dit ook genoemd. Voorbeelden van een dividendagenda vind je op van Dividendinfo.nl en IEX.

Er zijn ook beleggers die hun eigen dividendagenda samenstellen met de aandelen die zij in hun portefeuille hebben. In mijn eigen investment tracker (in een Google Sheet) houd ik ook de reeds betaalde dividenden per aandeel bij. In de portfolio update van begin 2021 werd het door mij ontvangen dividend nog niet genoemd, in een volgende portfolio update zal dit wel besproken worden.

Dividend yield

Eén van de zaken die vaak genoemd worden in een dividendagenda of andere informatiebron over het dividend van een aandeel is het dividend yield. Dit is het dividendrendement van een aandeel. Je berekent het dividend yield door het jaarlijkse dividend van een aandeel te delen door de huidige koers van het aandeel en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met 100.

Als een aandeel je een jaarlijks dividend van €1 uitbetaald en dit aandeel kost momenteel €22 dan is het dividend yield 4,55%.

Dividend yield = jaarlijks dividend per aandeel / koers van het aandeel

Dividend als beleggingsstrategie

Dividend beleggen is gericht beleggen in aandelen die een goed dividend uitkeren. Veel beleggers richten zich hier heel bewust op om hun portfolio te laten groeien of om een passief inkomen uit dividend te ontvangen.

Groei portfolio

Door het uitbetaalde dividend te gebruiken om vervolgens nieuwe (dividend)aandelen te kopen kun je je portfolio laten groeien. Vaak wordt als alternatieve strategie het kopen van groeiaandelen genoemd, hierbij laat je je portfolio groeien door aandelen te kopen waarvan je een hoge koersgroei verwacht.

Kenmerkend voor dividendaandelen is dat het vaak stabiele bedrijven zijn die een niet al te grote koersgroei doormaken en minder volatiel zijn dan groeiaandelen. Maar het één sluit het ander niet uit.

Bovendien is spreiding heel belangrijk als het om beleggen gaat. Je kunt ook een deel van je portfolio gebruiken om in groeiaandelen te investeren, en een ander deel in dividendaandelen. Zeker als je nog een lange beleggingshorizon voor je hebt, kun je het iets grotere risico van groeiaandelen waarschijnlijk wel hebben.

Passief inkomen

Als je eenmaal een goed dividendportfolio hebt kun je ervoor kiezen om de dividenden niet langer te herinvesteren, maar om hier een inkomen uit te halen om van te leven. Hier kleeft echter een groot nadeel aan: je hebt behoorlijk wat beleggingen nodig om zoveel dividend te ontvangen dat je hier een groot genoeg inkomen uit haalt.

Beginnen met dividend beleggen

Als je gaat beginnen met dividend beleggen zou je ervoor kunnen kiezen om aandelen van de eerder genoemde dividend aristocraten te kopen, maar er zijn ook andere aandelen die dividend uitkeren. Ook kun je beleggen in ETF’s.

Dividend ETF’s

ETF’s (ook wel bekend als trackers) zijn bij uitstek een manier om risico te spreiden, er zijn ETF’s te koop waarin aandelen met een hoge dividend yield zitten en die dus bij uitstek geschikt zijn voor dividend beleggen, maar ook ETF’s die niet specifiek op dividendaandelen gericht zijn kunnen dividend uitkeren.

Distributing vs. accumulating ETF’s

Het dividend uit ETF’s kan op twee manieren uitgekeerd worden aan de aandeelhouders: distributing en accumulating. In het geval van een distributing ETF krijg je als aandeelhouder het dividend in cash uitbetaald, bij een accumulating ETF wordt het dividend herbelegd. Als je het dividend uitbetaald krijgt in cash, kun je het of opnemen of zelf herbeleggen in aandelen of ETF’s naar keuze.

Het nadeel van het dividend uitbetaald krijgen is dat als je niet actief met je beleggingen bezig bent en dus niet direct zelf het geld herbelegd, het geld niks staat te doen op je beleggingsrekening.

Een bekend voorbeeld van een distributing ETF is de Vanguard FTSE All-World (VWRL), deze heb ik zelf ook in mijn portefeuille. De accumulating tegenhanger van deze ETF is de VWCE, deze bestaat sinds 2019.

Dividendbelasting

In Nederland betaal je 15% dividendbelasting, maar als inwoner van Nederland ontvang je die dividendbelasting terug bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Beleggen bij DEGIRO

Momenteel is DEGIRO mijn favoriete broker. Onder andere VWRL en ARR (een REIT) heb ik via DEGIRO aangekocht. Op het moment van schrijven zit VWRL in de kernselectie van DEGIRO. Dit betekent dat je deze ETF onder bepaalde voorwaarden zonder transactiekosten kunt aankopen.


Let op: met beleggen kunt je je inleg verliezen.
Delen: